Priser
Spørsmål: ring   (+47) 419 06 599 eller mail til: post@alenskisenter.no

For grupper over 10 personer gis rabatt. Ta kontakt for tilbud.

Misbruk av kort:

  • Skipasset er personlig og må ikke overdras.
  • Mistet kort erstattes ikke.
  • Ingen returrett.
  • Ved utlån av sesongkort blir kortet inndratt.

Ved misbruk eller brudd på alpine løyperegler kan passet makuleres.

Driftsstans:
Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstans som f.eks.

  • dårlig vær
  • snømangel
  • strømbrudd,
  • maskinfeil e.l.
Pray For Snow